Безплатни векторни карти на света

195

http://www.zezu.org/world-map-vector/
Безплатни векторни карти на света във различни векторни формати.