Безплатни скриптове за Indesign

2457

http://www.kahrel.plus.com/indesignscripts.html
www.kahrel.plus.com
Как да инсталирате скриптове и кой за какво се изполва в Indesin.