Избор на изхвърлящ материал и определяне на височината на гума.

461

http://www.promimex.com/knife/rubber/dowmload_1.pdf
Избор на изхвърлящ материал и определяне на височината на гума при изработката на щанци.