Наръчник на начинаещия дизайнер

15

https://shop.printguide.info/knigi/narachnik-na-nachinaeshtiya-dizayner-novo-izdanie,p247.html

Наръчник на начинаещия дизайнер. Дизайн и типографски принципи за неспециалисти

Интернет портал за печатни технологии.