Наръчник по предпечатна подготовка

2

https://shop.printguide.info/knigi/narachnik-po-predpechatna-podgotovka-preraboteno-izdanie,p114.html

Книгата е предназначена както за начинаещите потребители, които не притежават необходимите знания в тази област, така и за по-опитните, които искат да обогатят знанията си: дизайнери, издатели, специалисти по предпечатна подготовка, редактори, автори, учащи и други.

Интернет портал за печатни технологии.