Книга за създаването на книги

774

https://shop.printguide.info/knigi/kak-da-sazdadem-kniga,p287.html

Книгата „КАК ДА СЪЗДАДЕМ КНИГА“ представлява наръчник по предпечатна подготовка на книги. Включва основната терминология за шрифтове и видовете им, обяснение на основните видове изображения, файловите формати и цветните модели, които се използват.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.