Конвертиране на файлове от по-високи към по-ниски версии в Adobe Indesign

3770

http://www.stokesdesignproject.com/down-save-indesign-file-service.php
Как да запишем файл от по-висока в по-ниска версия на Индизайн. Услугата е платена 5$.