Международни стандарти за размерите на хартията

2275

http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html
Международни стандарти за размерите на хартията.