Наредба за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

2

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba2-ot-23-01-2008g-plastmasi-kontakt-s-hrani.pdf

Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите. Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.86 от 3 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г.

Интернет портал за печатни технологии.