Наредба за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език.

1785

http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%E2%84%96_6
НАРЕДБА № 6 от 12 юни 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език.