Наръчник за дизайн на лога за печатари

187

http://www.howdesign.com/free-guide-how-to-design-a-logo/?lid=hwfb
Printer’s Guide to Logo Design. Наръчник за дизайн на лога за печатари – необходима е регистрация с имейл преди да изтеглите наръчника..