Технически изисквания за флексопечат

308

https://www.flexography.org/training-resources/resource-library/flexographic-image-reproduction-specifications-and-tolerances-first/

Flexographic Image Reproduction Specifications & Tolerances (FIRST) 6.0 – предоставя на всички техни членове техническата информация, необходима за получаване на висококачествен и повтаряем флексопечат. Изисквания и спецификации за всяка фаза от процеса на флексопечат, включително: клиенти, дизайнери, доставчици на предпечатна подготовка, доставчици на суровини и оборудване и печатни машини.

Интернет портал за печатни технологии.