Описание на технологията на печатане на матричните принтери.

343

http://mimech.com/bg/heads-technology.asp
Описание на технологията на печатане на матричните принтери. На български език.