Портал на Европейската комисия за улеснение на търговията – Access2Markets

4113

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

Европейската комисия разработи нов портал, който да служи на европейските търговски компании особено при търговия с трети страни. Порталът се казва Access2Markets и има версия на български. Целта на създаването на този портал е да подпомогне малкия бизнес при търговията му със страни извън ЕС, като се възползва максимално от търговските споразумения на ЕС.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.