Препоръки за разполагане на гумата според проекта на кутия

513

http://www.promimex.com/knife/rubber/download_2.pdf
Препоръки за разполагане на гумата според проекта на кутия при изработката на щанци.