Речник с описание на полиграфически термини

869

http://www.schmidt.com/printservices/glossaryofprintingterms/definitions.aspx?l=a
Кратък полиграфически речник с описание на някои основни термини от областта на предпечата, печата и довършителните процеси. Речникът е на английски език.