Спецификация на баркодове EAN 13

232

https://www.gs1ie.org/standards/data-carriers/barcodes/ean-13/?fbclid=IwAR1BW2CWTjyjE0QB5HaHn-lDDpvIk_wAAIu3TIshydqkcIA-SQsQYqJCoUQ

Изискванията за печат (възпроизвеждане) на баркодове по стандарта EAN 13. Минимални и максимални размери и др.

Интернет портал за печатни технологии.