Таблица за конвертиране на цветове.

832

http://blog.indika.net.id/html-color-codes-matching-chart-pantone-cmyk-rgb-hex/
HTML Color Codes Matching Chart (Pantone, CMYK, RGB Hex)