Феспа България (FESPA Bulgaria)

1106

 

Феспа България е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.