Цветна палитра алтернатива на Pantone

21

FREETONE – Pantone-ish colour palette for Adobe products by Stuart Semple

Стюарт Семпъл от Culture Hussle създаде палитра „Freetone“ от 1280 Пантонизирани цвята, която също включва негови собствени цветови рецепти за Pinkest Pink, Black 3.0, Incredibly Kelinish Blue и друго синьо, наречено TIFF. Палитрата е алтернатива на Pantone цветовете и е безплатна за ползване за софтуерите на Adobe.

Интернет портал за печатни технологии.