20 години прозрачност в PDF

77

https://www.pdfa.org/20-years-of-transparency-in-pdf/

Статия от сайта на PDF Association.

 

Интернет портал за печатни технологии.