b4print.com

608

http://www.b4print.com/
Информационен сайт за предпечатни и печатни технологии с много силен форум за CTP – технологии, софтуер, Workflow, софтуери за монтаж и пр.