Fonts and Encodings

719

http://shlimazl.nm.ru/fontsmain.htm
Полезна информация свързана с шрифтове, кодировки, конвертори и др. (Руски)