ISO стандарти в графичната индустрия

3143

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=52214
От тук можете да прегледате какви са ISO стандартите в графичната индустрия и да видите техните описания след като ги закупите.