Pinta – редактор на растерни изображения подобен на Фотошоп

3

https://www.pinta-project.com/

Редакторът е безплатен и се поддържа на няколко различни платформи, сред които са Windows, macOS, Linux и др.

Интернет портал за печатни технологии.