Watch 4 Folder

1647

http://leelusoft.blogspot.bg/2013/07/watch-4-folder-25-free-version.html
Watch 4 Folder е инструмент за мониторинг и автоматизация на папки и файловете в тях.