Втори брой за тази година на списание ProGrafica

912

В новия брой четете за правилния избор на Web to print системите, 50-те водещи компании, занимаващи се с издаване на периодични издания и др.

Съдържание.

Източник: Принт енд Пъблишинг

Интернет портал за печатни технологии.