Втори брой за тази година на ProGRAFICA

1376

В броя четете за Web to Print — грешки, които трябва да бъдат избягвани, дигитализацията в издателския процес и мн. др. Броят предстои да влезе в разпространение.

Вижте корицата и съдържанието тук:

Съдържание.

Източник: Принт енд Пъблишинг

Интернет портал за печатни технологии.