Втори брой на списание ProPACK

2436
Втори брой на списание ProPACK

В новият брой ударението е върху опаковането на конкретни стоки, вкл. бързооборотни. Целта на изданието е да подпомогне производителите при избора на оптималното опаковане като стратегическо оръжие в пазарното налагане.

Съдържание

Техника
Опаковъчните машини — модулни, автоматизирани, универсални,
интегрирани, компактни и… специализирани

Материал
Ренесанс на опаковките от стъкло?

Продукт
Материали и методи за опаковане на месо
Опаковане на хляб и хлебни изделия
Накъде върви опаковането на вино?

Печат
Дигитален работен поток във флексопечата

Дизайн
Силата на структурния дизайн

Ноу-Хау
Опаковъчни спецификации 2

Еко
Устойчиво опаковане и нова бизнес етика

Пари
Палитрата с форми на финансиране става все по-богата

Фото галерия
Фирмите представят

Закон
Динамиката в законодателството продължава
с неотслабващо темпо

Ново
Новости в света на опаковането

Консулт
Как да използваме потенциала на изложенията

Събитие
Преглед на важни събития

Изложение
БалканПак 2007 — Нови пространства за бизнес

Справочник

Годишно тематично съдържание на сп. ПроПАК за 2007 г.

Календар
Опаковъчен свят

Повече информация и абонаменти: ProPACK

Интернет портал за печатни технологии.