Втори брой на сп. Полиграфия за 2009 година излезе от печат.

1676

Разгледайте корицата и изтеглете съдържанието на новото списание.

Интернет портал за печатни технологии.