Излезе вторият брой на сп. ProPACK.

1529

Излезе вторият брой за 2009 г. на специализираното списание за опаковане ProPACK.

Интернет портал за печатни технологии.