Излезе вторият брой на сп. ProPACK.

1521

Излезе вторият брой за 2009 г. на специализираното списание за опаковане ProPACK.

Биографична информация