Излезе от печат брой 5 на списание полиграфия

1451
Spread the love

В него можете да прочетете за българския ден на отворените врати в printservices на manroland,

специализираните приложения на тампонния печат, за дигиталната преса HP 5500 и др.

Увод и съдържание

Източник: Polygrafia Magazine

Биографична информация