Излезе от печат 3-ти брой за 2007 г. на сп. Print-Pack magazine.

1759
Излезе от печат 3-ти брой за 2007 г. на сп. Print-Pack magazine.

Темите в броя: Гланцовото лустро в полиграфията, Листовите машини на бъдещето, Кирилицата-новата азбука в ЕС, ПринтКом – интервю с Георги Гергов, Силиграфията, PrintPromotion, Системата ISBN и още интересни и актуални въпроси от сферата на печатната индустрия.

Източник: Print-pack magazine

Интернет портал за печатни технологии.