Нова книга на издателство “ВИА”

2088
Нова книга на издателство “ВИА”

Националните служби на МВР вече са три, вместо досегашните шест: “Сигурност”, “Полиция” и “Пожарна безопасност и защита на населението”. Това гласи новият Закон за МВР, който влиза в сила от 1 май 2006 г.

Книгата съдържа пълния текст на новия Закон за Министерството на вътрешните работи, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 17 от 24 февруари 2006 г.

Този закон урежда принципите, дейностите, устройството и органите на управление, използваните средства, правата и задълженията на служителите, тяхното обучение и кариерно развитие, както и осигуряването на Министерството на вътрешните работи (МВР) за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в Република България.

Законът влиза в сила от 1 май 2006 г. и отменя Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в ДВ, бр. 122 от 1997 г.

В книгата е включен и Законът за специалните разузнавателни средства.

Книгата е джобен формат.

Източник: ВИА – Издателство

Интернет портал за печатни технологии.