Новите броеве на трите издания на Принт енд Пъблишинг

1306
Spread the love

Разгледайте кориците и съдържанията на списанията тук.

Някои от статиите в списанията са със свободен достъп на сайта на издателя.

Съдържание.

Съдържание.Съдържание.

Източник: www.print-publishing.bg

Биографична информация