Новите броеве на ProGRAFICA и Polygrafia

1149
Spread the love

Броят на ProGRAFICA е посветен на зелените технологии, а Polygrafia ще ви информира подробно за дискусиите от последната среща на СПИБ.

Вижте кориците и съдържанията тук:

Съдържание.

Съдържание.

Източник: Принт енд Пъблишинг

Биографична информация