Новите броеве на ProGRAFICA и ProPACK

1226

В списанията можете да прочетете за тенденциите в логодизайна и опаковъчната индустрия.

Вижте кориците и съдържанията тук:

Съдържание.

Съдържание.

Източник: Принт енд Пъблишинг

Интернет портал за печатни технологии.