Новият брой на списание ProPACK

1327

Втори брой за тази година е вече в разпространение.

Някои от темите в броя:  

Стъклото в опаковането

Новости в системите за отваряне

Опаковане на детски храни

Дигиталният печат не е само за етикети

Опаковане и дизайн на коктейли и твърд алкохол
Модерните опаковки за млечни продукти
Опаковане на книга

Естествените материали в опаковането

Конкурсът за устойчиво опаковане
на AMICAL

Производство и съхранение на розовото
масло в България в началото на XX век

Опаковки на шоколад и цветни моливи

Източник: Принт енд Пъблишинг

Интернет портал за печатни технологии.