Новият брой на Print-Pack Magazine

1443
Новият брой на Print-Pack Magazine

Излезе първи брой за 2006 година на списание Print-Pack Magazine. Темата на броя е „Форматът JDF“. Тук можете да разгледате съдържанието и корицата на броя.

Тема на броя
Форматът JDF


Книги
Интервю – доц. д-р Ал. Бенбасат
Поетът
Петър Караангов

Цвят
Управление
на цвета

Технология
Статичното
електричество

Нормативна
уредба
Клъстерите

Опаковане
Биоопаковките

Вестници

Интернет портал за печатни технологии.