Пети броеве на списания Polygrafia и ProPACK

1199

Ако все още не са достигнали списанията до вас, можете да разгледате кориците и съдържанията тук.

Интернет портал за печатни технологии.