Пети брой за тази година на списание ProGrafica

1093

В новия брой четете втората част на статията „Възпроизвеждане на цвета при офсетовия печат“.

Интернет портал за печатни технологии.