Пети брой за тази година на списание ProGrafica

1259

В новия брой четете втората част на статията „Възпроизвеждане на цвета при офсетовия печат“.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.