Пето издание за 2011г. на списание Опаковки и печат

1695

В броя можете да прочетете статии за електронните (разплащателни) карти, за дигиталния печат и др.

Интернет портал за печатни технологии.