Последният брой за тази година на сп. ProGRAFICA.

1311

Шести брой излезе от печат и скоро ще е в разпространение. Вижте преди всички корицата и съдържанието тук:

Интернет портал за печатни технологии.