Предстои излизането на новия пети брой на Print-Pack Magazine

1747
Предстои  излизането на новия пети брой на Print-Pack Magazine

Списанието ще излезе от печат да края на септември.
Основните теми са:

– нашето интервю – разговор с Александър Радославов за графичният дизайн и неговто приложение в дизайна на етикети и опаковки;
– тема на броя – съвремвнни акценти в CtP-технологията;
– технология за управление на цвета;
– вестници – “ знаци по пътя „
– събития – Дни на отворените врати; Посещение в Германия на голяма група български печатари.
И още разнообразно четиво, което ще намерите в броя.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.