Предстои излизането на 2-ри брой за 2006 г. на списание Print-Pack Magazine.

1656
Предстои излизането на 2-ри брой за 2006 г. на списание Print-Pack Magazine.

Този брой е посветен на хартията в нашия свят, основния материал върху който се пренася продукта на нашата комплексна, техническа и артистична професия.

Драги читатели,

Едва ли има друго нещо толкова познато за нас, хората от печатарската индустрия, както хартията. В същото време известна е истината, че когато се претендира за познание, рискът то да се превърне в клише е доста голям. И защото думите единствено имат плътност, особено сега, считам че не е излишно за пореден път да се обърнем към “хартията в нашия свят”.

Хартията е основата на човешката цивилизация и в нейната обща картина, мястото на всеки народ се определя от количеството прочетени книги, чийто носител неизменно е хартията. По-голямата част от човешкото знание във всички отрасли съществува на хартия, в книги. Това, че ние живеем в общество и можем да оставим честни спомени, го дължим на хартията. Хартията е паметта на човечеството.

Ненапразно в света съществува показателният критерий за развитие и прогрес – “потребление на хартия на глава от населението”. Както се вижда от публикацията на ст.н.с. Красимир Савов, директор на Института по целулоза и хартия, у нас този показател възлиза на 40,9 кг/човек (за сравнение в САЩ той е 312 кг/човек, а в Германия – 235 кг).

Хартията е и в изкуството. Илюстрация за т.н. арт-хартии е материалът “техники върху хартия”, който визуално показва превъплъщенията на хартията в произведение на изкуството.

В света, в който живеем, комуникацията се е превърнала в дизайн. Това се споделя все по-често от много хора, занимаващи се с графичен дизайн. Интерсно в тази тема е въведението на книгата “Графичен дизайн на 21.век” от Шарлот и Питър Фийл на известното немско издателство Taschen.

В рубриката “технология” сме се спряли отново върху актуалните и ставащи все по-значими теми – Smart offset и RFID-технологията.

Бързам да отбележа, че предстои едно от най-интересните изложения в Европа за печатната индустрия IPEX, което представяме с анонсите на най-големите компании за техните последни иновации, които се експонират в дните от 7 до 11 април в Бирмингам.

И на края искам отново да припомня – днес, когато толкова много неща се конкурират за свободното ни време, аз бих ви препоръчала страниците на PrintPack magazine. Знаете, че нашето основно усилие и единствено желание е приближаването ни към вас, уважаеми читатели. Това може да се улесни чрез евентуален абонамент само срещу символичните 30 лв., коeто гарантира да сме заедно през цялата година.

А останалото от мен е пожеланието за приятно четене!

д-р инж. Росица Сарджева
главен редактор

Print-Pack Magazine

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.