Първи брой за тази година на ProGRAFICA

1645

Основна тема в броя са WEB TO PRINT решенията.

Вижте корицата и съдържанието тук:

Онлайн версията можете да видите тук.

Съдържание.

Източник: Принт енд Пъблишинг

Интернет портал за печатни технологии.