Първи брой на списание „Опаковки и печат“

1791

Разгледайте корицата на първи брой на списание „Опаковки и печат“.

Източник: списание „Опаковки и печат“

Интернет портал за печатни технологии.