„Пътят на храната“ – колекция за Бизнеса с храни

3357

Най-новата книга на издателство Форком беше представена на стилен коктейл в хотел „Св. София“ в края на миналата седмица.


Авторите:
инж. Ясен Висулчев, д-р Кремена Стоева и д-р Камен Николов

Комплектът съдържа книгата „Пътят на храната – производство и търговия“
 + седем Дневника за:

1. Входящия контрол на приетите храни и материали
2. Температурния режим на хладилните системи
3. Поддържане хигиенното състояние на обекта
4. Личната хигиена на персонала
5. Обучение на персонала
6. Проведени ДДД-мероприятия
7. Бракуване на хранителни продукти

В книгата се разглеждат задачите, които трябва да свършат еднократно и да вършат постоянно търговците, за да бъдат техните търговски обекти и стоки в пълно съответствие с държавните санитарно-хигиенни и други изисквания.

 

В книгата се съдържат:

  •  изисквания и коментари;
  •  примерни програми и методики по СУБХ, ДПП, ДСТП и ДТП, HACCP-система
  •  образци на документи;
  •  схеми на процесите и чек-листове;
  •  европейски регламенти;
  •  закони и наредби.

За облекчаване последователността на действията на предприемача, в нея са приложени схеми на процесите и необходими чек-листове.
За съжаление, в книгата липсва информация за особености при опаковането на храните. Последното  би било добро допълнение към второ издание на комплекта.

Цена на комплeкта:
32.40 лв. с включен ДДС.
Можe да бъде закупена във вериги Метро или онлайн тук

Автор: Десислава Тодорова
Снимки: Волен Евтимов
http://www.blog.volene.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.