Специализирано списание за опаковки

3062
Специализирано списание за опаковки

Предстои излизането на пилотен брой на специализирано списание за опаковки ПроПАК. Тук можете да разгледате съдържанието и корицата му. Пожелаваме на колегите и издателите от BMG успех с новото издание.


Специализираното списание ProPACK, посветено на опаковането на стоките, печата и дизайна на опаковките, вече е факт на българския пазар.
Изданието е в логична връзка с популярните специализирани списания в България – Полиграфия и ProGRAFICA.
 
Пилотният брой на ProPACK се очаква да излезе от печат на 14 април 2007 г. и ще се разпространи безплатно до широк кръг компании и организации, имащи връзка с този бранш. До края на 2007 г. са предвидени да излязат още два, редовни броя, които ще се разпространяват по изградената мрежа от абонаменти за сп. Полиграфия и ProGRAFICА, както и по време на специализирани изложения и събития през годината.
От началото на 2008 г. ProPACK ще бъде с периодичност от 2 месеца и ще се отдели от останалите две издания с цел изграждане на собствена аудитория в силно развиващия се опаковъчен бранш.
Цената на годишния абонамент за 2007 г. е 48 лв. (с вкл. ДДС) и включва 6 книжки сп. Полиграфия, 2 кн. сп. ProGRAFICA и 3 кн. сп. ProPACK.
За повече информация: 02/862 60 74 или propack@bmg.bg.

ProPACK
Списание за съвременното опаковане
Опаковането е една от най-примамливите и интересни сфери на дейност. Осъществяването на връзката между дизайн, техническо изпълнение и краен продукт е непрекъснат, предизвикателен процес, стимулиращ интелекта и предприемчивостта.

Растящото многообразие от стоки води до растяща потребност от опаковки, независимо дали са стъклени, картонени, пластмасови или комбинирани. Но ефективността изисква използването на най-новите и най-усъвършенстваните технологии, материали и производствени методи. Това е предизвикателство за всички, ангажирани в бранша опаковане и за ползващите неговите услуги.

    Като рекламно-информационна медия списание ProPACK е призвано да запълни празнотите в знанията за новите технологии и в комуникацията между компаниите, търсещи и ползващи опаковки, между производителите и доставчиците на опаковки, материали и техника. Дизайн, печат, техника, материали, търговия, екология, нормативи, квалификация – това са първостепенни акценти в издателската ни стратегия, които ще представяме по специален начин в нашето специално издание с нов имидж и нова платформа – едно различно от всичко правено досега в тази насока списание.

Издателството на сп. Полиграфия и ProGRAFICA оцени тясната връзка между печат, дизайн и опаковане и реши да навлезе в отворената ниша с новото списание ProPACK. Възприетият подход за лансиране на ProPACK сред заинтересуваните компании и организации включва:

– Издаване на пилотен брой на рекламно–информационното списание ProPACK и широкото му разпространение до средата на годината;
– Издаване на два редовни броя до края на 2007 година;
– Редовно издаване на шест броя през 2008 и следващите години.

За компаниите и организациите, публикували реклами в престижния пилотен брой, се предвижда да бъдат поместени допълнителни презентации в следващия първи брой.

Инж. Емил Андронов, главен редактор

Съдържание:

Концепция
Философията на ProPACK

Тенденция
Новите предизвикателства

Техника
Избор на подходящата опаковъчна техника

Печат
Фантастичните възможности на печатната електроника

Технология
Опаковане на пресни растителни продукти в модифицирана атмосфера (МАР)

Европа
Европа подпомага опаковането
Добра производствена практика, устойчивост, жизнен цикъл, търговия с опаковани стоки

Потребител
Опаковки и продажби – психология на купувача

Еко
Биоразграждащи се опаковки

Транспак
Транспортното опаковане се усъвършенства

Картон
Опаковките от хартия и картон – винаги актуални

Консулт
Добрата опаковка

Новости

Календар
Изложения, панаири, конференции

Източник: BMG

Интернет портал за печатни технологии.