Специализирано списание за опаковки

2996
Специализирано списание за опаковки
Spread the love

Предстои излизането на пилотен брой на специализирано списание за опаковки ПроПАК. Тук можете да разгледате съдържанието и корицата му. Пожелаваме на колегите и издателите от BMG успех с новото издание.
inline_765_http://prepressbg.com/images/shapka_propack.jpg
Специализираното списание ProPACK, посветено на опаковането на стоките,печата и дизайна на опаковките, вече е факт на българския пазар.
Изданието е в логична връзка с популярните специализирани списания вБългария – Полиграфия и ProGRAFICA.
 
Пилотният брой на ProPACK се очаква да излезе от печат на 14 април 2007г. и ще се разпространи безплатно до широк кръг компании и организации,имащи връзка с този бранш. До края на 2007 г. са предвидени да излязатоще два, редовни броя, които ще се разпространяват по изградената мрежаот абонаменти за сп. Полиграфия и ProGRAFICА, както и по време наспециализирани изложения и събития през годината.
От началото на 2008 г. ProPACK ще бъде с периодичност от 2 месеца и щесе отдели от останалите две издания с цел изграждане на собственааудитория в силно развиващия се опаковъчен бранш.
Цената на годишния абонамент за 2007 г. е 48 лв. (с вкл. ДДС) и включва6 книжки сп. Полиграфия, 2 кн. сп. ProGRAFICA и 3 кн. сп. ProPACK.
За повече информация: 02/862 60 74 или propack@bmg.bg.

inline_858_http://prepressbg.com/images/propack_korica.jpg

ProPACK
Списаниеза съвременното опаковане
inline_73_http://prepressbg.com/images/andronov.jpgОпаковането е една отнай-примамливите и интересни сфери на дейност. Осъществяването навръзката между дизайн, техническо изпълнение и краен продукт енепрекъснат, предизвикателен процес, стимулиращ интелекта ипредприемчивостта.

Растящото многообразие от стоки води до растяща потребност от опаковки,независимо дали са стъклени, картонени, пластмасови или комбинирани. Ноефективността изисква използването на най-новите инай-усъвършенстваните технологии, материали и производствени методи.Това е предизвикателство за всички, ангажирани в бранша опаковане и заползващите неговите услуги.

    Като рекламно-информационна медиясписание ProPACK е призвано да запълни празнотите в знанията за новитетехнологии и в комуникацията между компаниите, търсещи и ползващиопаковки, между производителите и доставчиците на опаковки, материали итехника. Дизайн, печат, техника, материали, търговия, екология,нормативи, квалификация – това са първостепенни акценти виздателската ни стратегия, които ще представяме по специален начин внашето специално издание с нов имидж и нова платформа – едноразлично от всичко правено досега в тази насока списание.

Издателството на сп. Полиграфия и ProGRAFICA оцени тясната връзка междупечат, дизайн и опаковане и реши да навлезе в отворената ниша с новотосписание ProPACK. Възприетият подход за лансиране на ProPACK средзаинтересуваните компании и организации включва:

– Издаване на пилотен брой на рекламно–информационнотосписание ProPACK и широкото му разпространение до средата на годината;
– Издаване на два редовни броя до края на 2007 година;
– Редовно издаване на шест броя през 2008 и следващите години.

За компаниите и организациите, публикували реклами в престижния пилотенброй, се предвижда да бъдат поместени допълнителни презентации вследващия първи брой.

Инж. Емил Андронов,главен редактор

Съдържание:

Концепция
Философията на ProPACK

Тенденция
Новите предизвикателства

Техника
Избор на подходящата опаковъчнатехника

Печат
Фантастичните възможности напечатната електроника

Технология
Опаковане на пресни растителнипродукти в модифицирана атмосфера (МАР)

Европа
Европа подпомага опаковането
Добра производствена практика,устойчивост, жизнен цикъл, търговия с опаковани стоки

Потребител
Опаковки и продажби –психология на купувача

Еко
Биоразграждащи се опаковки

Транспак
Транспортното опаковане сеусъвършенства

Картон
Опаковкитеот хартия и картон – винаги актуални

Консулт
Добрата опаковка

Новости

Календар
Изложения, панаири, конференции

Източник: BMG

Биографична информация