Списание Опаковки и печат ще участвува на Drupa 2008

1488

Участието е в организирания International Trade Press Stand за специализирани издания по време на изложението.

Чрез брой №2 (март/април) вие може да представите вашата фирма, продукция и бизнес в областта на печатните и преработвателни процеси, чрез реклама в списание “Опаковки и печат” под формата на рекламни карета, текстова информация, вложка, фирмено представяне и др. По желание на рекламодателите материалите за Drupa могат да бъдат поместени и на английски език.

Източник: Опаковки и печат

Интернет портал за печатни технологии.